Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

ÔN TẬP HỌC KỲ I

Ôn tập phần Văn (tiết 3)

Độ dài: 55 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Các văn bản truyện nước ngoài
  • Dạng bài tập 1 - ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Dạng bài tập 2 - Ví dụ 1
  • Ví dụ 2, 3
X