Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

ÔN TẬP HỌC KỲ I

Ôn tập phần Văn (tiết 5)

Độ dài: 37 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Các văn bản thơ - Dạng bài tập 1
  • Các ví dụ
  • Dạng bài tập 2
  • Các ví dụ
X