Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Hành động nói (Phần hai)

Độ dài: 42 phút

Tóm tắt nội dung

Cũng như nhiều hoạt động khác để thể hiện tình cảm, thái độ của con người, nói (và viết) cũng là những hành động nhằm một mục đích nhất định trong cuộc sống. Trong bài giảng hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm của hành động nói, các kiểu hành động nói thường gặp trong cuộc sống hằng ngày. Mời các em bắt đầu bài giảng.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Các cách thực hiện hành động nói
  • Luyện tập
    • Bài 1
    • Bài 2, bài 3
    • Bài 4, bài 5
X