Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Bàn luận về phép học

Độ dài: 52 phút

Tóm tắt nội dung

Bàn luận về phép học là bản tấu của Nguyễn Thiếp trình lên vua Quang Trung để mong chấn hưng nền giáo dục nước nhà, phát triển sự nghiệp giáo dục để mở mang dân trí, giáo hóa đạo đức của nhân dân khiến quốc gia thêm cường thịnh. Mời các em cùng tìm hiểu nội dung văn bản này qua phần hướng dẫn đọc hiểu của thầy Nguyễn Phi Hùng.

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Tìm hiểu chung
  • Tác giả
  • Tác phẩm
 • Đọc hiểu văn bản
  • Mục đích chân chính của việc học
  • Những sai lệch của việc học đương thời
  • Những đề xuất, kiến nghị
  • Hiệu quả của những đề xuất ấy
X