Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
 • Tìm hiểu chung
  • Tác giả
  • Tác phẩm
 • Đọc hiểu văn bản
  • Mục đích chân chính của việc học
  • Những sai lệch của việc học đương thời
  • Những đề xuất, kiến nghị
  • Hiệu quả của những đề xuất ấy
Nhấn để bật tiếng
X

Học kỳ II

Bàn luận về phép học

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 1.406


Bàn luận về phép học là bản tấu của Nguyễn Thiếp trình lên vua Quang Trung để mong chấn hưng nền giáo dục nước nhà, phát triển sự nghiệp giáo dục để mở mang dân trí, giáo hóa đạo đức của nhân dân khiến quốc gia thêm cường thịnh. Mời các em cùng tìm hiểu nội dung văn bản này qua phần hướng dẫn đọc hiểu của thầy Nguyễn Phi Hùng.
Trong bài giảng này, thầy giáo sẽ hướng dẫn các em đọc hiểu dựa theo bố cục của đoạn trích, cụ thể là 4 phần như sau:
- Phần 1 (Từ đầu...tệ hại ấy): Mục đích chân chính của việc học
- Phần 2 (Cúi từ nay...xin chớ bỏ qua): Những sai lệch của việc học đương thời
- Phần 3 ( Đạo học...thịnh trị): Những đề xuất, kiến nghị
- Phần 4 (Đoạn còn lại): Hiệu quả của những đề xuất ấy

Chưa có thông báo nào