Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Văn bản tường trình

Độ dài: 29 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hôm nay, thầy Nguyễn Phi Hùng sẽ hướng dẫn các em cách viết văn bản tường trình, một kiểu văn bản thường dùng trong cuộc sống hàng ngày.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Đặc điểm của văn bản tường trình
    • Người viết, người gửi
    • Nội dung, hình thức và các trường hợp sử dụng
  • Cách làm văn bản tường trình
  • Luyện tập
X