Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

ôn tập học kỳ II

Ôn tập phần Tiếng Việt (tiết 1)

Độ dài: 51 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Câu phân loại theo mục đích nói, hành động nói
  • Dạng bài tập 1: xác định kiểu câu phân theo mục đích nói - Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
  • Bài tập 4
X