Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

ôn tập học kỳ II

Ôn tập phần Tiếng Việt (tiết 3)

Độ dài: 48 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Câu phủ định
  • Hội thoại - Dạng bài tập 1
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Dạng bài tập 2
X