Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

ôn tập học kỳ II

Ôn tập phần Văn (tiết 1)

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Các văn bản thơ
  • Dạng bài tập 1: Cảm nhận về một nhân vật/ hình ảnh
  • Ví dụ mẫu
  • Ví dụ mẫu (tiếp)
X