Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

ôn tập học kỳ II

Ôn tập phần Văn (tiết 4)

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Dạng 2: Nêu suy nghĩ về 1 vấn đề/ nhân vật trong bài văn nghị luận
  • Ví dụ
  • Dạng 3: Nêu, phân tích nét đặc sắc của bài văn nghị luận
  • Bài tập minh họa
  • Bài tập (tiếp)
X