Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

HỌC KÌ I

Bài 40: Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Phần 2)

Độ dài: 44 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Hình ảnh những chiếc xe không kính
  • Hình tượng người lính lái xe
X