Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

HỌC KÌ II

Bài 27: Viếng lăng Bác (Phần 2)

Độ dài: 26 phút

Tóm tắt nội dung


Sau khi đã nắm được những kiến thức về phần tác giả và tác phẩm, các em hãy cùng thầy giáo tìm hiểu sâu hơn về nội dung văn bản nhé! Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em đi tìm hiểu ấn tượng đầu tiên của nhà thơ khi đến lăng Bác. Các em cùng nghe và ghi chép bài giảng nhé!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Hoàn cảnh thăm lăng Bác
  • Ấn tượng về hàng tre quanh lăng Bác
  • Cảm xúc nhà thơ
X