Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

HỌC KÌ II

Bài 47: Ôn tập về thơ (Phần 4)

Độ dài: 37 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Hình tượng người lính
  • Tình đồng chí
  • Bút pháp xây dựng hình ảnh
X