Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

HỌC KÌ II

Bài 48: Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

Độ dài: 41 phút

Tóm tắt nội dung


Ở tiết trước, thầy giáo đã giúp các em phân biệt được giữa nghĩa tường minh và hàm ý cũng như bước đầu nhận diện được sự xuất hiện của hàm ý.Hôm nay, thầy giáo sẽ tiếp tục hướng dẫn các em tìm hiểu một vấn đề nữa là trong điều kiện nào thì mới được sử dụng hàm ý, điều kiện nào thì không. Các em cùng theo dõi bài giảng nhé!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Điều kiện sử dụng hàm ý
  • Luyện tập
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3 - 5
X