Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

ÔN TẬP HỌC KÌ II

Ôn tập các văn bản thơ (Phần 1)

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tóm tắt kiến thức
    • Con cò
    • Mùa xuân nho nhỏ
    • Viếng lăng Bác và Sang thu
    • Nói với con
X