Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

ÔN TẬP HỌC KÌ II

Kĩ năng làm đoạn văn/bài văn nghị luận văn học

Độ dài: 46 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Viết đoạn văn nghị luận văn học
    • Yêu cầu chung
    • Ví dụ minh họa
  • Dạng 2: Viết bài văn nghị luận văn học
    • Yêu cầu chung
    • Ví dụ minh họa
X