Ôn luyện Toán 9 - Cô Nguyễn Thị Huệ

Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1: Căn thức. Rút gọn biểu thức chứa căn

Bài 4: Tìm điều kiện xác định của biểu thức (Tiết 1)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 5.351

Nội dung bài học: Tìm điều kiện xác định của biểu thức chứa dấu căn. 

Lưu ý: Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần chú ý theo dõi bài giảng. Nhấn nút tạm dừng và làm bài tập trước khi xem hướng dẫn của giáo viên.
Chúc các em học tốt

Chưa có thông báo nào