Ôn luyện Toán 9 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5: Hàm số bậc 2. Phương trình bậc 2

Bài 3: Hệ thức Vi-et và ứng dụng (Tiết 1)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 1.378

Nội dung bài học: Cô giáo sẽ hướng dẫn thực hành một số dạng bài tập ứng dung hệ thức Viet: Tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng; nhẩm nghiệm phương trình bậc hai, tìm hệ thức liên hệ không phụ thuộc vào tham số m.

Lưu ý: Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần chú ý theo dõi bài giảng, chăm chỉ là bài tập tự luyện nhé!

Chưa có thông báo nào