Ôn luyện Toán 9 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1 a
  • Bài 1 b
  • Bài 1 c
  • Bài 2 a;b
  • Bài 2 c
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 7: Góc với đường tròn

Bài 2: Bài tập về góc nội tiếp.

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 681


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức và phương pháp Bài tập về góc nội tiếp.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào