Nâng cao Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Hoa

  Mục lục bài giảng
  • Tìm số khi biết tổng, hiệu, tích, thương của các chữ số
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Tìm số khi biết tổng, hiệu, tích, thương của các số
  • Tìm số khi biết quan hệ giữa các chữ số
  • Tìm số khi biết quan hệ giữa các chữ số (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

Bài giảng

Bài 9. Tìm số theo các điều kiện về chữ số của nó (tiết 1)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.397

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Tìm số theo các điều kiện về chữ số của nó
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào