Ôn luyện Tiếng Anh 8 (hệ 10 năm) - Cô Ha Sylvia

  Mục lục bài giảng
  • Grammar
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 1. LEISURE ACTIVITIES

Unit 1. Grammar

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 2.090

Lưu ý: Exercise 2 câu 3 đáp án đúng là "detests doing the dishes".

Chưa có thông báo nào