Ôn luyện Tiếng Anh 8 (hệ 10 năm) - Cô Ha Sylvia

  Mục lục bài giảng
  • The future tense
  • Reported speech
  • Exercise 1
  • Exercise 2
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 11. SCIENCE AND TECHNOLOGY

Unit 11. Grammar

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 166

Chưa có thông báo nào