Ôn luyện Tiếng Anh 8 (hệ 10 năm) - Cô Ha Sylvia

  Mục lục bài giảng
  • Pronunciation
    • Word stress
    • Practice
  • Speaking
    • Speaking topic
    • Speaking sample
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 12. LIFE ON OTHER PLANETS

Unit 12. Speaking

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 93

Chưa có thông báo nào