Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary & Sentence patterns
  • Activity 1
  • Activity 2,3
  • Activity 4
  • Activity 5,6
Nhấn để bật tiếng

UNIT 6. WHERES YOUR SCHOOL?

Unit 6. Lesson 2

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 805

Chưa có thông báo nào