Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3
 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Khuyến mại/Voucher
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • Online Assessment - Gói luyện - Writing & Speaking - 1 tháng
  HOCMAI
  980.000 đ
 • Online Assessment - Gói luyện - Listening & Reading - 1 tháng
  HOCMAI
  490.000 đ
 • Online Assessment - Gói luyện - Writing & Speaking - 3 tháng
  HOCMAI
  2.940.000 đ
 • Online Assessment - Gói luyện - Listening & Reading - 3 tháng
  HOCMAI
  1.470.000 đ
 • Online Assessment - Gói luyện - Writing & Speaking - 6 tháng
  HOCMAI
  5.880.000 đ
 • Online Assessment - Gói luyện - Listening & Reading - 6 tháng
  HOCMAI
  2.940.000 đ
 • Online Assessment - Gói luyện - 4 kỹ năng - 3 tháng
  HOCMAI
  4.410.000 đ
 • Online Assessment - Gói luyện - 4 kỹ năng - 6 tháng
  HOCMAI
  8.820.000 đ
 • Online Assessment - Gói Phòng thi ảo - 4 kỹ năng - 1 tháng
  HOCMAI
  980.000 đ
 • Online Assessment - Gói Phòng thi ảo - 4 kỹ năng - 3 tháng
  HOCMAI
  2.940.000 đ
 • Online Assessment - Gói Phòng thi ảo - 4 kỹ năng - 6 tháng
  HOCMAI
  5.880.000 đ
 • Online Assessment - Gói Premium - Luyện & Phòng thi ảo - 4 kỹ năng - 3 tháng
  HOCMAI
  7.350.000 đ
 • Online Assessment - Gói Premium - Luyện & Phòng thi ảo - 4 kỹ năng - 6 tháng
  HOCMAI
  14.700.000 đ
 • Online Assessment - Gói chấm sửa 1 - 2 bài chấm sửa
  HOCMAI
  900.000 đ
 • Online Assessment - Gói chấm sửa 2 - 10 bài chấm sửa
  HOCMAI
  4.500.000 đ
 • Online Assessment - Gói chấm sửa 3 - 20 bài chấm sửa
  HOCMAI
  9.000.000 đ

Nhập mã khuyến mại

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Mã Voucher
  - 0 đ
  Làm tròn
  - 0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Thanh toán