Hoàng Kim Nhung
  • 500 + học sinh đang theo dõi
  • 400 + bài giảng online
  • 30 + năm kinh nghiệm
Hoàng Kim Nhung

THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Họ và tên

Hoàng Thị Kim Nhung

Nơi công tác:

Trường THCS Láng Thượng

Môn dạy:

Hóa học

Học vị:

Cử nhân