Nguyễn Thị Thanh Hằng
  • 150 + học sinh đang theo dõi
  • 50 + bài giảng online
  • 20 + năm kinh nghiệm
Nguyễn Thị Thanh Hằng

Đôi nét về tôi

Nơi công tác:

Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu (Cộng tác tại HOCMAI từ 2013 đến 2016)

Môn dạy:

Ngữ văn

Học vị:

Tiến sĩ