Nguyễn Thị Thanh Hằng
  • 300 + học sinh đang theo dõi
  • 50 + bài giảng online
  • 20 + năm kinh nghiệm
Nguyễn Thị Thanh Hằng

THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Họ và tên

Nguyễn Thị Thanh Hằng

Nơi công tác:

Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu

Môn dạy:

Ngữ văn

Học vị:

Tiến sĩ