Phùng Thu Hòa
  • 300 + học sinh đang theo dõi
  • 89 + bài giảng online
  • 15 + năm kinh nghiệm
Phùng Thu Hòa

THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Họ và tên

Phùng Thu Hòa

Nơi công tác:

Trường Tiểu học Thăng Long

Môn dạy:

Toán

Học vị:

Thạc sĩ