Đinh Thị Hải
  • 500 + học sinh đang theo dõi
  • 80 + bài giảng online
  • 20 + năm kinh nghiệm
Đinh Thị Hải

THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Họ và tên

Đinh Thị Hải

Nơi công tác:

Trường Tiểu học Nguyễn Siêu

Môn dạy:

Toán

Học vị:

Cử nhân