Trịnh Thị Thúy
  • 100 + học sinh đang theo dõi
  • 208 + bài giảng online
  • 7 + năm kinh nghiệm
Trịnh Thị Thúy

THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Họ và tên

Trịnh Thị Thúy

Nơi công tác:

Hệ thống Giáo dục HOCMAI

Môn dạy:

Toán

Học vị:

Thạc sĩ