Nguyệt Ca
  • 50.000 + học sinh đang theo dõi
  • 250 + bài giảng online
  • 10 + năm kinh nghiệm
Nguyệt Ca

THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Họ và tên

Bạch Thị Thùy Linh

Nơi công tác:

Hệ thống Giáo dục HOCMAI

Môn dạy:

Tiếng Anh

Học vị:

Thạc sĩ