Lê Đăng Khương
  • 50.000 + học sinh đang theo dõi
  • 100 + bài giảng online
  • 10 + năm kinh nghiệm
Lê Đăng Khương

THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Họ và tên

Lê Đăng Khương

Nơi công tác:

Hệ thống Giáo dục HOCMAI

Môn dạy:

Hóa học

Học vị:

Thạc sĩ