Vũ Văn Tuân
  • 500 + học sinh đang theo dõi
  • 100 + bài giảng online
  • 13 + năm kinh nghiệm
Vũ Văn Tuân

Đôi nét về tôi

Nơi công tác:

Hệ thống giáo dục HOCMAI

Môn dạy:

Vật lí

Học vị:

Thạc sĩ

những câu chuyện thú vị

Vũ Văn Tuân

Quá trình công tác:    
- Học sinh chuyên Lí trường Chuyên Hải Dương.
- Sinh viên lớp CLC - ĐH Bách Khoa Hà Nội
- Giáo viên bộ môn Vật lí THCS Hocmai.vn.

Previous Next

khóa học của tôi

Vật lí cơ bản lớp 6

Vật lí cơ bản lớp 6

–    Khóa học được chia thành các bài giảng theo chương trình chính khóa.
–    Mỗi bài giảng bao gồm lý thuyết chi tiết, và bài tập áp dụng.
–    Sau mỗi đơn vị kiến thức đều có 1 đề thi kiểm tra trắc nghiệm và hệ thống bài tập tự luyện giúp học sinh tự ôn luyện lại kiến thức vừa học.
–    Hỗ trợ học tập: Giải đáp các vấn đề liên quan đến bài giảng ngay bên dưới mỗi bài giảng.

Vật lí cơ bản lớp 8

Vật lí cơ bản lớp 8

–    Khóa học được chia thành các bài giảng theo chương trình chính khóa.
–    Mỗi bài giảng bao gồm lý thuyết chi tiết, và bài tập áp dụng.
–    Sau mỗi đơn vị kiến thức đều có 1 đề thi kiểm tra trắc nghiệm và hệ thống bài tập tự luyện giúp học sinh tự ôn luyện lại kiến thức vừa học.
–    Hỗ trợ học tập: Giải đáp các vấn đề liên quan đến bài giảng ngay bên dưới mỗi bài giảng.

Vật lí cơ bản lớp 9

Vật lí cơ bản lớp 9

–    Khóa học được chia thành các bài giảng theo chương trình chính khóa.
–    Mỗi bài giảng bao gồm lý thuyết chi tiết, và bài tập áp dụng.
–    Sau mỗi đơn vị kiến thức đều có 1 đề thi kiểm tra trắc nghiệm và hệ thống bài tập tự luyện giúp học sinh tự ôn luyện lại kiến thức vừa học.
–    Hỗ trợ học tập: Giải đáp các vấn đề liên quan đến bài giảng ngay bên dưới mỗi bài giảng.