Bùi Thị Tuyết
  • 100 + học sinh đang theo dõi
  • 50 + bài giảng online
  • 15 + năm kinh nghiệm
Bùi Thị Tuyết

Đôi nét về tôi

Nơi công tác:

Trường THCS Archimedes Academy Hà Nội

Môn dạy:

Vật lí

Học vị:

Thạc sĩ