Bùi Thị Tuyết
  • 1.000 + học sinh đang theo dõi
  • 100 + bài giảng online
  • 15 + năm kinh nghiệm
Bùi Thị Tuyết

THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Họ và tên

Bùi Thị Tuyết

Nơi công tác:

THCS Archimedes Academy Hà Nội

Môn dạy:

Vật lí

Học vị:

Thạc sĩ

khóa học của tôi

Ôn luyện Vật lí 6 - Cô Bùi Thị Tuyết

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Bùi Thị Tuyết

Ôn luyện Vật lí 6 - Cô Bùi Thị Tuyết

  • Khóa học được xây dựng theo chuyên đề với hệ thống bài giảng về lý thuyết liên quan, sau đó là ví dụ minh họa, các bài tập áp dụng mức độ cơ bản và mức độ nâng cao.
  • Tổng kết lại kiến thức trọng tâm theo chương hoặc liên chương.
  • Hướng dẫn chi tiết phương pháp làm bài hiệu quả thông qua việc chữa các bài tập tương đương trong sách giáo khoa, sách bài tập..