Trần Thị Hường
 • 100 + học sinh đang theo dõi
 • 100 + bài giảng online
 • 10 + năm kinh nghiệm
Trần Thị Hường

THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Họ và tên

Trần Thị Hường

Nơi công tác:

Đại học Tài Nguyên & Môi trường

Môn dạy:

Hóa học

Học vị:

Thạc sĩ

những câu chuyện thú vị

Trần Thị Hường

ĐÔI NÉT VỀ CÔ

- Trong nhiều năm giảng dạy cô thường xuyên bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa, và có nhiều học sinh của cô đạt kết quả cao trong các kỳ thi cấp Quốc gia.

- Cẩn thận, tỉ mỉ và đòi hỏi cao về chuyên môn các bài giảng của cô được trình bày một cách khoa học, trực quan giúp các em có cái nhìn sống động về các khái niệm, câu trúc tưởng chừng rất trừu tượng giúp các em không chỉ ghi nhớ mà còn hiểu sâu về kiến thức được học.

- Hiện nay cô đang giảng dạy tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, đây là môi trường sẽ giúp cô luôn luôn phải vững về kiến thức, chắc về thí nghiệm và thường xuyên thực hành, vì thế trong các bài giảng của cô rất nhiều ví dụ phong phú, thực tiễn, dễ hiểu giúp các em học sinh thích thú và có thể vận dụng để giải thích một số vấn đề các em gặp phải trong thực tiễn cuộc sống.

Trần Thị Hường

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

- Bước đầu có kĩ năng thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, xử lí các thông tin đó để đề ra dự đoán, kiểm tra dự đoán và rút ra kết luận về các đặc điểm, thuộc tính của một số vật thể và chất, về bản chất và quy luật của một số hiện tượng hóa học; vận dụng các kết luận thu được vào các tình huống đơn giản trong học tập và cuộc sống.

- Biết diễn giải được điều chế được một số chất vô cơ, hữu cơ hoặc chứng minh, tìm hiểu tính chất hóa học của các chất này.

- Vận dụng được kiến thức để mô tả, giải thích được một số hiện tượng hóa học đơn giản thường gặp.

Previous Next

khóa học của tôi

Học tốt Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2023
Giáo viên: Trần Thị Hường

Học tốt Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

Cô Hường sẽ giúp các em từng bước làm quen cũng như xây dựng kiến thức môn Hóa học 8.
 • Về kiến thức
  • Nhận biết được khái niệm hóa học về chất, nguyên tử, nguyên tố hóa học, phân tử, đơn chất, hợp chất, phản ứng hóa học, thành phần phân tử, tính chất (vật lí + hóa học), ứng dụng và điều chế đơn chất (oxi, hiđro); vai trò của hóa học đối với kinh tế, xã hội và môi trường.
  • Bước đầu làm quen với các hợp chất quan trọng trọng chương trình (oxit, axit, bazơ, muối)
  • Nắm được mối liên hệ giữa 03 đại lượng cơ bản trong hóa học: khối lượng (m), thể tích (V) và lượng chất (n) và tỉ khối của chất khí.
  • Biết được các chỉ số của dung dịch (độ tan, nông độ, pha chế dung dịch)
 • Về kĩ năng
  • Bước đầu có kĩ năng quan sát, xử lí các thông tin đó và rút ra kết luận về các đặc điểm, thuộc tính của một số hiện tượng hóa học; vận dụng các kết luận thu được vào các tình huống đơn giản trong học tập và cuộc sống.
  • Vận dụng được kiến thức được học để mô tả, giải thích được một số hiện tượng hóa học đơn giản thường gặp trong cuộc sống hàng ngày.
  • Vận dụng các định luật, phương trình, quy tắc và công thức để giải các bài toán đơn giản của chương trình lớp 8, xác định công thức của đơn chất và hợp chất, độ tan dung dịch
  • Với 6 chuyên đề bám sát sách giáo khoa Hóa học 8, cô Hường sẽ giúp các em từng bước làm quen cũng như xây dựng kiến thức nền tảng môn Hóa học.

Học tốt Hóa học 9 - Cô Trần Thị Hường

Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2023
Giáo viên: Trần Thị Hường

Học tốt Hóa học 9 - Cô Trần Thị Hường

Cô Trần Thị Hường sẽ giúp các em được học toàn diện kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết của chương trình Hóa học 9

1/ Về kiến thức
Tiếp tục mạch kiến thức của chương trình lớp 8, học sinh có những kiến thức về:
- Một số khái niệm hóa học về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, tính chất, ứng dụng và điều chế một số chất, hợp chất vô cơ (oxit, axit, bazơ và muối) và hữu cơ; vai trò của hóa học đối với kinh tế, xã hội và môi trường.

2/ Về kĩ năng
- Bước đầu có kĩ năng thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, xử lí các thông tin đó để đề ra dự đoán, kiểm tra dự đoán và rút ra kết luận về các đặc điểm, thuộc tính của một số vật thể và chất, về bản chất và quy luật của một số hiện tượng hóa học; vận dụng các kết luận thu được vào các tình huống đơn giản trong học tập và cuộc sống.
- Biết diễn giải được điều chế được một số chất vô cơ, hữu cơ hoặc chứng minh, tìm hiểu tính chất hóa học của các chất này.
- Vận dụng được kiến thức để mô tả, giải thích được một số hiện tượng hóa học đơn giản thường gặp.
- Vận dụng các định luật, phương trình, quy tắc và công thức để giải các bài toán của chương trình hóa học lớp 9 xác định công thức của đơn chất và hợp chất.