Trần Thị Phương Thanh
  • 1.000 + học sinh đang theo dõi
  • 100 + bài giảng online
  • 5 + năm kinh nghiệm
Trần Thị Phương Thanh

THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Họ và tên

Trần Thị Phương Thanh

Nơi công tác:

Hệ thống Giáo dục HOCMAI

Môn dạy:

Hóa học

Học vị:

Thạc sĩ

những câu chuyện thú vị

Trần Thị Phương Thanh

ĐÔI NÉT VỀ CÔ

- Cung cấp kiến thức tỉ mỉ với các hình ảnh minh họa trực quan sinh động, cung cấp các bước để phân tích nguyên nhân và bản chất của sự vật hiện tượng, cung cấp cái nhìn tổng quan giúp học sinh tư duy và hướng tư duy của các em đến bản chất của sự vật hiện tượng.

- Mong muốn học sinh phát huy được kiến thức đã được học và vận dụng vào thực tiễn, và từ những vận dụng thực tiễn đó khái quát thành kiến thức, giúp học sinh hiểu về bản chất của sự vật, hiện tượng. Rồi từ đó hiểu về tác dụng, tác hại của các sự vật, hiện tượng đó để có ý thức hơn trong bảo vệ môi trường.

Previous Next

khóa học của tôi

Thí nghiệm mô phỏng Hóa học phổ thông - Cô Trần Thị Phương Thanh

Học phí khóa học: 300.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày

Thí nghiệm mô phỏng Hóa học phổ thông - Cô Trần Thị Phương Thanh

Khóa học "Thí nghiệm mô phỏng hóa học phổ thông" gồm hệ thống video bài giảng hướng dẫn học sinh các thực hiện một số thí nghiệm trong chương trình Hóa học phổ thông và công cụ mô phỏng để học sinh có thể thực hành và rút ra bài học cho bản thân trong quá trình học tập, cụ thể bao gồm:

* Hệ thống video bài giảng
  • Giải thích về thí nghiệm, liên hệ tới các phần kiến thức sẽ sử dụng trong chương trình phổ thông.
  • Hướng dẫn trực tiếp cách làm trên công cụ mô phỏng thí nghiệm (nội dung đã được chọn lọc phù hợp với chương trình sách giáo khoa).
* Công cụ mô phỏng thí nghiệm
  • Học sinh trực tiếp thực hành thí nghiệm dựa trên công cụ mô phỏng theo nội dung hướng dẫn.