Trần Hà Phương
  • 1.000 + học sinh đang theo dõi
  • 50 + bài giảng online
  • 4 + năm kinh nghiệm
Trần Hà Phương

THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Họ và tên

Trần Hà Phương

Nơi công tác:

Hệ thống Giáo dục HOCMAI

Môn dạy:

Tiếng Anh

Học vị:

Cử nhân

khóa học của tôi