Nguyễn Quý Tiến
  • 500 + học sinh đang theo dõi
  • 50 + bài giảng online
  • 5 + năm kinh nghiệm
Nguyễn Quý Tiến

THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Họ và tên

Nguyễn Quý Tiến

Nơi công tác:

Hệ thống Giáo dục HOCMAI

Môn dạy:

Đọc hiểu

Học vị:

Cử nhân

khóa học của tôi