Đàm Lê Đức
  • 100 + học sinh đang theo dõi
  • 100 + bài giảng online
  • 50 + năm kinh nghiệm
Đàm Lê Đức

THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Họ và tên

Đàm Lê Đức

Nơi công tác:

Trường 218 Lý Tự Trọng

Môn dạy:

Giáo dục công dân

Học vị:

Cử nhân

những câu chuyện thú vị

Đàm Lê Đức

ĐÔI NÉT VỀ CÔ

- Hiện đang là Hiệu trưởng trường BDVH 218 Lý Tự Trọng, TP. Hồ Chí Minh.

- 1956: Đỗ khoa Toán trường ĐH Tổng hợp Hà Nội

- 1959: Công tác tại trường cấp 3 Ngô Quyền, Hải Phòng.

- 1983 chuyển công tác vào trường ĐH Kinh tế Hồ Chí Minh.

- 1989: Nghỉ hưu

- 25/08/1985: Thành lập trung tâm BDVH 218 Lý Tự Trọng.

- 13 chứng chỉ Toán kinh tế vào loại xuất sắc và hoàn thành luận văn sơ đồ mạng (PERT) ở Bắc Thái.

 

Previous Next