Phạm Trung Dũng
  • 1.000 + học sinh đang theo dõi
  • 100 + bài giảng online
  • 10 + năm kinh nghiệm
Phạm Trung Dũng

THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Họ và tên

Phạm Trung Dũng

Nơi công tác:

Đại học Sư Phạm Hà Nội

Môn dạy:

Vật lí

Học vị:

Thạc sĩ