Bùi Gia Nội
  • 1.000 + học sinh đang theo dõi
  • 81 + bài giảng online
  • 10 + năm kinh nghiệm
Bùi Gia Nội

THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Họ và tên

Bùi Gia Nội

Nơi công tác:

Hệ thống Giáo dục HOCMAI

Môn dạy:

Vật lí

Học vị:

Cử nhân