Ôn thi học kỳ Toán 11

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 1
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
 • Dạng 2
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
 • Dạng 3
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
 • Dạng 4
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 7
  • Ví dụ 8
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

PHẦN I. ĐẠI SỐ (HỌC KÌ I)

Bài 3. Phương pháp tiếp cận các PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CHỨA THAM SỐ

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 94

Chưa có thông báo nào