Ôn thi học kỳ Toán 11

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 2
  • Cách giải, VD 5
  • Ví dụ 6
 • Dạng 3
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 7
  • Ví dụ 8
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

PHẦN I. ĐẠI SỐ (HỌC KÌ I)

Bài 7. Phương pháp giải các dạng toán về NHỊ THỨC NIUTƠN (P2)

Độ dài: 73 phút - Số lượt học 95

Chưa có thông báo nào