Bứt phá 9+ môn Toán 11

  Mục lục bài giảng
  • Phương trình lượng giác chứa tham số
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chinh phục 9+

Dạng 1: Phương trình lượng giác chứa tham số

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.762

Chưa có thông báo nào