Bứt phá 9+ môn Toán 11

  Mục lục bài giảng
  • Tổng cấp số
  • Ví dụ 2
  • Vi dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chinh phục 9+

Dạng 6. Tính tổng các số hạng của cấp số cộng, cấp số nhân

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 139

Chưa có thông báo nào