Phần Giải tích 2 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1: ý a, b, c
  • Ví dụ 1: ý d, e, f
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 1. Đạo hàm và vi phân của hàm 2 biến

Bài 1. Đạo hàm riêng cấp 1 của hàm 2 biến

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 4.893

Chưa có thông báo nào