Toán 3 - Cô Cao Thị Dung

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Bài tập áp dụng
    • Bài 1 + 2
    • Bài 3 + 4
    • Bài 5
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000.

Bài 04. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số.

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.413

Chưa có thông báo nào