Ôn tập Toán 3 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Hệ thống các bài ôn tập theo tuần, bám sát tuần tự các đơn vị kiến thức có trong chương trình Toán 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Khóa học đang được cập nhật...
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

Mô tả khóa học

 • Các bài tập này được bám sát theo các chủ điểm trong tuần, gợi nhắc các nội dung mà con được học trong phân môn của tuần, đồng thời cung cấp các bài tập, đảm bảo phủ đủ các dạng câu hỏi mà con thường gặp trong bộ sách mà con theo học.
 • Ngoài ra, các bài tập còn bám sát các mạch kiến thức, đơn vị kiến thức của bộ sách, tuy nhiên không sử dụng lại các bài tập có trong sách gây nhàm chán mà xây dựng học liệu dựa trên quy chuẩn, đảm bảo các con vừa được rèn luyện kiến thức theo chương trình học trên lớp, vừa được tiếp cận với các ngữ liệu mới, tăng khả năng sáng tạo và tạo nên sự ham học cho các con.
 • Các phiếu ôn tập được thiết kế sinh động, bắt mắt, giúp trẻ yêu thích việc học.

Kết quả học tập

 • Tổng kết, hệ thống các lý thuyết quan trọng, cần ghi nhớ có trong tuần.
 • Hệ thống các bài tập liên quan, đảm bảo phủ đủ các dạng bài mà các con thường gặp có trong chương trình học.

Đối tượng

Học sinh lớp 3 có nhu cầu ôn tập theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Đề cương khóa học

PHIẾU ÔN TẬP CUỐI TUẦN HỌC KÌ I


 • Thông báo: Các phiếu ôn tập sẽ được xuất bản trong khoảng thời gian từ 15/8/2022 đến 31/8/2022
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 01
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 02
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 03
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 04
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 05
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 06
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 07
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 08
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 09
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 10
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 11
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 12
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 13
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 14
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 15
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 16
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 17
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 18

PHIẾU ÔN TẬP CUỐI TUẦN HỌC KÌ II


 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 19
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 20
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 21
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 22
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 23
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 24
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 25
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 26
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 27
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 28
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 29
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 30
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 31
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 32
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 33
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 34
 • PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 35