Toán 3 - Cô Cao Thị Dung

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 5. ÔN TẬP CUỐI NĂM.

Bài 04. Ôn tập về đại lượng đo.

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 822

Lưu ý: Trong bài 1 khi đổi 4dm = ... mm cô bị nhầm. Các em sửa thành 4 dm = 400 mm

Chưa có thông báo nào