Toán 3 - Cô Cao Thị Dung

  Mục lục bài giảng
 • Kiến thức cần nhớ
 • Bài tập áp dụng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 4. CÁC SỐ ĐẾN 100 000.

Bài 02. Diện tích của một hình. Đơn vị đo diện tích Xăng – ti – mét vuông.

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.359

GV đính chính bài giảng

Ở clip 2 (bài 1 b) sửa đúng thành;
Diện tích hình I lớn hơn diện tích hình K

Chưa có thông báo nào