Tiếng Anh 9 (hệ 7 năm) - Cô Ha Sylvia

  Mục lục bài giảng
  • Reading, new words & structures
  • Taking notes
  • Answer questions
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 3. A trip to the countryside (Listening and Reading)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.639

Nội dung kiến thức: Đây là bài mở đầu cho Unit 3: A trip to the countryside , cô giáo sẽ tập trung vào kỹ năng nghe, đọc, hướng dẫn các em cách nghiên cứu bài đọc hiểu và trả lời câu hỏi, cũng như hướng dẫn các em cách đọc và sử dụng từ, cấu trúc từ có liên quan.

Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào